Heerendispuut RemeX

Het illustere heerendispuut RemeX kenmerkt zich eerst en vooral door één zaak: onvoorwaardelijke inzet van al zijn leden voor het grotere goed. Sedert tien jaar volbrengt een gestaag zich uitbreidende groep kloeke heeren deze taak met verve. Maak hier kennis met deze nobele mannen, voordat u hen ontmoet op de Bosbaan, onze borrellocatie of waar dan ook. U herkent ons aan de adelaarsblik in de ogen en de licht- met donkerblauwe das.


Op afgelopen algemene ledenvergadering, ter ere van onze twaalfde verjaardag, is Koopman '19 geïnstalleerd als bestuur van heerendispuut der R.S.V.U. 'Okeanos' RemeX. Binnen dit bestuur zullen de volgende kloeke heeren zitting nemen:

Komend jaar zal de adelaar hoger vliegen dan ooit te voren. Rest ons enkel nog te zeggen: "Ceterum censeo semper remigandum esse!".

Essenntialia